newdrugapprovals.org
Vortioxetine ボルチオキセチン 臭化水素酸塩 – FDA Approves Brintellix to Treat Major Depressive Disorder
Vortioxetine ボルチオキセチン 臭化水素酸塩 1-[2-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylphenyl]piperazine Lu AA21004 VORTIOXETINE; CAS 508233-74-7; 1-(2-((2,4-Dimethylphenyl)thio)phenyl)piperazine; Lu AA21004; UNII-3O2K1S3…