nevraa.com
Windows 8 ve Windows Server 2012’de ASP.NET 4.5 Kullanımı
Windows’un önceki versiyonlarında Default Web Site altındaki bir uygulamanın framework değerini komut satırından aspnet_regiis.exe ve gerekli parametreleriyle uygun hale getirmek mümkündü. Si…