neverojatno.wordpress.com
Присъединете се
Във фейсбук е подета инициатива „Аз ще гласувам с „Предсмъртното писмо“ на Левски на Президентски избори 2011″. Лично ние въпреки, че не сме инициатори на подетата идея смятаме да я подкрепим, доко…