neverojatno.wordpress.com
В името на обществото . . . !?
Българският парламент съвместно с държавната администрация и правителството излязоха със следната декларация към българският народ:“Ние управляващите смятаме, че в името на общественият интер…