neuroedusa.com
Studiuesit American dhe roli i qeverisë Shqiptare të viteve 1927-1936
Nga Dr. Fatjona R. Lubonja Ed.D Duke ju referuar dokumentave të mbajtura dhe arkivuara nga studiuesit Amerikan gjatë viteve 1927-1936 (Rockefeller Archive, 1927) qeveria Shqiptare e atyre viteve ka…