neuroedusa.com
SHBA nga 1926 në 1936 hulumtime dhe investime në shëndetësinë shqiptare.
Nga Dr. Fatjona Lubonja, Ed.D Duke ju referuar historisë së Shtetit Shqiptar (Arkiva e Shtetit, 1924), Shqipëria e viteve 1920- ishte një shtet i ri, pa përvojë në fushën studimore epidemolo…