neuroedusa.com
Shqiptarët, aftësia e të mësuarit gjuhë të ndryshme dhe aktiviteti i trurit.
Nga Dr. Fatjona R. Lubonja Shqiptarët ndër vite kanë praktikuar një aftësi të përdorimit të gjuhëve të ndryshme, përfshij këtu gjuhën e lindur, gjuhët e mësuara gjatë rritjes dhe dialekted. Ky ësht…