netherlandsofmyheart.wordpress.com
Het Heilige Kruis heeft Zichzelf (Jezus Cristus)
ORTHODOX WEB Het Heilige Kruis heeft Zichzelf (Jezus Cristus) geopenbaard als de enige weldoener en Heiland, Verlosser en Levenschenker van het universum en draaide uiteindelijk het werk van de dui…