netherlandsofmyheart.wordpress.com
Heer onze God, red uw volk en zegen uw erfdeel – Bewaar de volheid van Uw Kerk – H. Johannes Chrysostomus (+407)
DIVINE LITURGY – EXPERIENCES “Heer onze God, red uw volk en zegen uw erfdeel. Bewaar de volheid van Uw Kerk. Heilige hen die de schoonheid van Uw Huis liefhebben. Verheerlijk hen daarvoor met…