nesoddenski.no
Retningslinjer for idrettsstipend i Nesodden IF Ski
Nesodden IF Ski kan etter særskilt søknad tildele skistipend til enkeltutøvere som satser aktivt på langrenn. Det settes av et beløp til dette hvert år, så fremt den økonomiske situasjonen i skigru…