neretvaensemble.wordpress.com
Steun ons
Neretva Ensemble is een feitelijke vereniging en ontvangt geen structurele subsidies. Het reilen en zeilen van de organisatie wordt volledig gedragen door onbezoldigde vrijwilligers. De werkingsmid…