nepalinsider.com
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा २ विमान ठोक्किए - Nepal Insider
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहेको विमानस्थल हो। यो नेपालको प्रमुख र हालसम्म चालु एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। यस विमानक्षेत्र को आरम्भ गौचर विमानक्षेत्र को नाम बाट सुरु भएको थियो । नेपाल मा आधिकारिक रूपमा विमानन को आरम्भ १९४९ मा एक लोन ४-सीटर बीचक्राफ़्ट बोनान्ज़ा विमान को अवतरण बाट सुरु भएको थियो। यसमा …