neirell.com
Chapter I.iii
I Guess that’s Love! “Manininggil ka ba ng laman?!