neigong.net
Long by Gao Zhuangfei
Gao Zhuangfei’s “Long” zi.