neigong.net
Awakening The Soul
Master Li Jun Feng of the ShengZhen Society demonstrates “Awakening The Soul” qigong. Reference: www.shengzhen.org