negaam.news
⏯ منوچهر وثوق، هنرمند پیشکسوت سینما، از بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای حمایت کرد. - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام – او گفت یک هنرمند مردمی نمی‌تواند مقابل این حجم از بی‌عدالتی سکوت کند. او