negaam.news
یکی از همکاران فعال نگام به دلیل مشکلات ناشی از دوران شکنجه در زندان های ایران خانه نشین شد؛ درخواست مساعدت از هم وطنان ایرانی برای شفای میثم بازیاری - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، محمد هادی بازیاری ( میثم ) بازیاری ؛ شاعر ، نویسنده ، طنزنویس و