negaam.news
کیهان؛ ۹سال پس از آن رسوایی - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
نویسنده: محمد جواد اکبرین صانع ژاله” دانشجوی دانشگاه هنر بود که در ادامه اعتراضات جنبش سبز (بهمن ۸۹) کشته شد.