negaam.news
کاخ سفید استفاده از «قوه قهریه» علیه معترضان ایرانی را محکوم کرد - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام، کاخ سفید استفاده حکومت جمهوری اسلامی از «قوه قهریه» علیه معترضان ایرانی را محکوم کرد.