negaam.news
هشدار صندوق بین‌المللی پول به آمریکا و چین: افزایش تعرفه‌ها و پایین آوردن نرخ ارز، اختلاف تجاری را حل نمی‌کند - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ صندوق بین‌المللی پول به رقبای درگیر در جنگ تجاری، آمریکا و چین، هشدار داد