negaam.news
نامه زندانیان سیاسی, زندان مرکزی ارومیه خطاب به ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام – زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه, با توجه به احتمال بازدید ایراهیم رئیسی