negaam.news
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در واکنش به توهین پناهیان به نمایندگان مجلس: چرا از شورای نگهبان نمی خواهید آرای خود را شفاف منتشر کند؟ - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، پزشکیان معتقد است : اگر مطالبه‎ای برای شفافیت رأی وجود دارد چرا شورای نگهبان،