negaam.news
محسن غرویان: نامزدی زاکانی از قم نمی‌تواند تصمین ریاست او بر مجلس آینده باشد/ غالب بودن گفتمان پایداری در قم شایعه است - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، انتخابات مجلس نزدیک است و اهمیت ترکیب کاندیداهای شهر قم دست کمی از تهران