negaam.news
علی مطهری: نهادهای امنیتی اطلاعاتی می‌ترسند و با بازداشت باعث درگیری در تجمعات می‌شوند - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام، علی‌ مطهری، نماینده تهران در مجلس، ضمن انتقاد از برخورد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران