negaam.news
رئیس سازمان بهزیستی: فرآیند فرزندخواندگی تسهیل و تسریع می شود/ راه اندازی سامانه ملی فرزندخواندگی در آینده نزدیک - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ رئیس سازمان بهزیستی کشور در ارتباط با بهره‌برداری زودهنگام از سامانه فرزندخواندگی گفت: انتظار