negaam.news
رئیس امور مدیریت مشاغل سازمان اداری: برخی دستگاه‌ها هیچ اطلاعاتی از حقوق مدیران‌شان ثبت نکرده‌اند - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام، رئیس امور مدیریت مشاغل سازمان اداری با انتقاد از انتقال سامانه حقوق و دستمزد به