negaam.news
جوادی حصار: تخریب ظریف در راستای تمرکززدایی از وزارت خارجه است/ می‌خواهند بگویند این ظریف نیست که تصمیم می‌گیرد/ برخی برای حفظ نفوذ و قدرت خود در عرصه دیپلماسی ظریف را تخریب می کنند - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: اولین هدف برای