negaam.news
تایید کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر از سوی دو مقام رسمی - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام، در پی گزارش‌های متعدد درباره کشتار ده‌ها تن از معترضان در نیزارهای ماهشهر، سرانجام شامگاه