negaam.news
بیش از ۵۰۰ بازداشت در ایران ظرف دو روز گذشته - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام، با وجود ادامه خودداری مقام‌های جمهوری اسلامی از ارایه آمار بازداشتی‌های اعتراض‌های اخیر ایران، هم‌زمان