negaam.news
برپایی نمایشگاه گروهی عکس «باد و برگ» به‌ یاد کیارستمی - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام، آموزشگاه آزاد سینمایی شیدنگار با همکاری بنیاد سینمایی فارابی برای دومین بار نمایشگاه گروهی عکس