negaam.news
برای حسن رستگاری‌مجد، زندانی سیاسی در زندان ارومیه - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
نگام، حقوق بشر – شعبه‌ی ۱۰۴ دادگاه ارومیه در یک پرونده جدید حسن رستگاری‌مجد، زندانی سیاسی در زندان ارومیه را