negaam.news
بانک مشترک ایران و ترکیه نیازمند سرمایه‌گذاری دولتی است/ عدم تصویب لوایح FATF یعنی فلج کردن ارتباط سیستم بانکی - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام، یک کارشناس پولی و بانکی اظهار داشت: با توجه به اینکه بخشی از عمده فعالیت