negaam.news
بابک کریمی و کارگردانی «الویرا 2020»/ بازیگری فریاد و گریه نیست - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام، بابک کریمی بازیگر سینما، نمایش «الویرا ۲۰۲۰» را با موضوع «بازیگری» در کارگاه نمایش مجموعه