negaam.news
آقای نوبخت! از جیب مردم و کارمندان مالیات میگیرید، به نورچشمیهایتان پاداش می دهید؟ - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
پایگاه خبری / تحلیلی نگام – لابد پس فردا برای جبران مالیات سلبریتی ها بنزین را می کنید ۵۱۰۰ تومان!