neemarim.wordpress.com
אודות
"מאז התווספו טעמים חדשים שהביאו אותי לשנות את דעתי ולחשוב שלאמיתו של דבר עליי להוסיף ולכתוב את כל הדברים שאעריך כחשובים במידה שאגלה את אמיתותם, ולהקפיד בהם הקפדה יתרה כאילו הייתי אומר להדפיסם:…