nedtegnelser.wordpress.com
Gamle venner er vonde å vanne #valg17
Åtte år på landet, og jeg har ennå ikke vennet meg til de nynorske valgkortene. Gamle venner er i sannhet vonde å vanne. Hvorom allting er: Godt (h)val(g), da, De!