nedtegnelser.wordpress.com
Fort gjort i en port
For fremtidig referanse, for eksempel om 100 år, når allting er glemt. For dem som ikke engang husker fem år bak i tid …