nedtegnelser.wordpress.com
Et rått parti
Vinnere og tapere i kjølvannet av kommende ukes norske statsbesøk i Kina: Vinnere: Beijing-regimet og norske næringsinteresser. Tapere: Demokratiet, kinesiske opposisjonelle, dissidenter – og Kinas…