nedtegnelser.wordpress.com
Rekordmange tvangsreturer før nyttår – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet
Pressens bruk av føleri og enkeltskjebner, skruppelløst brukt for å appellere til lesernes empati på mikronivå, kan være egnet til å vekke avsmak blant noen av oss som mener det fjerner oppmerksomh…