nedtegnelser.wordpress.com
Lede
Jeg kunne ha kjatret i vei på Twitter eller Facebook, jeg kunne jo det. Eller vent … Eller så kunne jeg ha: Jeg kunne jo det. Gøy på landet.