nedtegnelser.wordpress.com
Ren som sne
Foto: Norsk olje. Ren som sne. Oseberg A-plattformen på Osebergfeltet. Fotograf: Harald Pettersen, Statoil ASA. Montasje: Blogger.