nedtegnelser.wordpress.com
Kirkemedlemskap eller ei? Pfftt …
«Kirken den er et gammelt hus, derfor så må den rives», kauket vi i ungdommen, et par venner, som var aktive i Hedningsamfunnet, og relativt nykonfirmerte jeg, med statskirke-medlemskap…