nedtegnelser.wordpress.com
Utrivelige erkjennelser
Jeg tok en skjermdump fra dagens VG Nett, av en fremtredende norsk næringslivs-topp, som krever at trygden fratas innvandrerne – sikkert på visse vilkår (jeg har ikke lest artikkelen, men så er det…