nedtegnelser.wordpress.com
Og vantro
Nåja, sjokk og sjokk …