nedtegnelser.wordpress.com
Vel anvendte penger
Det kan jo se ut som om det trengs. Eller skulle vi heller øke pressestøtten, kanskje? (Eller kanskje LNK kan reservere litt av summen, til et fond får aviser.)