nedtegnelser.wordpress.com
Den kalde krigens smått pinlige trekk
Det er nok flere enn gamle krigshissere som jeg, som har ytret sjokk, vantro og en tanke bestyrtelse over desimeringen – og omstruktureringen av Forsvaret, og det er vel ikke helt tiden for hoveren…