nedavimobeograd.rs
U novu fazu razvoja Građanskog fronta bez četiri organizacije
Građanski front nastavlja sa izgradnjom unutrašnje strukture koja treba da omogući snažnu nacionalnu organizaciju, kojom će se, sa jedne strane, očuvati autonomija lokalnih pokreta i gajiti njihove specifičnosti zbog kojih i jesu prepoznatljivi i autentični u svojim gradovima, a sa druge strane, ponuditi zajednički programski okvir i efikasan model političkog delovanja.