nedavimobeograd.rs
Tortura komunalne policije
Rad komunalne policije se pokazao toliko lošim i kontraproduktivnim da je treba ukinuti, a njeno polje rada preispitati i redefinisati.