nedavimobeograd.rs
Preuzmi aplikaciju i informiši se o zagađenju vazduha
Potpiši i peticiju kojom zahtevamo konkretne mere protiv zagađenja u našim gradovima, a u četvrtak 31.10. u podne nam se pridruži ispred Skupštine Grada Beograda odakle ćemo krenuti do Vlade Republike Srbije da zahteve predamo nadležnima.