nedavimobeograd.rs
Inicijativa Ne davimo Beograd uputila pismo sa preporukama svim školama i vrtićima na teritoriji Beograda o postupanju zbog zagađenosti vazduha
Usled narastajućeg problema zagađenja vazduha u Beogradu i nedostupnosti relevatnih informacija o tome u sredstvima javnog informisanja, te zbog odsustva interesovanja Sekretarijata za zaštitu životne sredine i Sekretarijata za obrazovanje da se bave ovim pitanjem, Inicijativa Ne davimo Beograd danas je na adrese svih predškolskih ustanova i svih osnovnih i srednjih škola i školskih odbora na teritoriji grada Beograda uputila pismo sa preporukama za ponašanje u situaciji zagađenog vazduha.